Burn-out coaching

Wat een burn-out precies is, daarover lopen de meningen uiteen. Maar dat het een veelvoorkomend probleem is, dat is een feit. Volgens het CBS lijdt namelijk 1 op de 8 werknemers in Nederland aan een burn-out. En een nog hoger percentage van de beroepsbevolking ervaart burn-out klachten of symptomen.

Wat is een burn-out

Wie te maken krijgt met een burn-out ervaart de grote gevolgen die dit heeft, voor diens zakelijke omgeving en privé omgeving. Een burn-out doet zich voor na langdurige overbelasting waarbij je jezelf te lang te kort hebt gedaan. Dit klachtenbeeld wordt ook wel roofbouw genoemd. Roofbouw is gedrag waarbij iemand zich continu zodanig uitput, dat periodes van herstel voor het lichaam niet meer plaatsvinden en symptomen van stress een heftige fysieke, emotionele en geestelijke uiting krijgen. De gevolgen van een burn-out zijn niet mis.

Het is een ernstige verstoring van de energiebalans. Bij een aantal mensen is er zelfs geen energie meer voor wat dan ook, zoals het doen van een simpele huishoudelijke taak. Je valt letterlijk stil. Je lichaam geeft op deze manier aan dat je zo absoluut niet langer verder kunt.

Klachten

Veelgehoorde klachten zijn:

 • Het ervaren van veel stress zowel op het werk als prive
 • Geestelijke vermoeidheid, zoals een slechte concentratie en geheugenproblemen
 • Lichamelijke vermoeidheid, waarbij het gaat om een langdurig gebrek aan energie
 • Onrustig slapen of juist veel meer slapen
 • Veel piekeren
 • Stemmingswisselingen
 • Sneller geëmotioneerd zijn dan je gewend bent
 • Prikkelbaar en licht geraakt
 • Drukte en lawaai moeilijk kunnen verdragen
 • Het gevoel hebben dat alles teveel is
 • Een laag zelfbeeld
 • Afstandelijk of juist heel aanhankelijk ten opzichte van anderen
 • Een onrustig, angstig of opgejaagd gevoel
 • Lichamelijke klachten zoals hoofpijn, hartkloppingen, buikpijn enz

Oorzaken

Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar gaat heel geleidelijk. De oorzaken van een burn-out zijn divers. Wat in ieder geval zeker is, is dat je veel stress ervaart. Een bepaalde mate van spanning hoort bij het leven en zorgt er ook voor dat we alert zijn, positief geprikkeld zijn en goed kunnen presteren. Maar als de spanning continu aanhoudt of langdurig te hoog is, gaat je lichaam aangeven dat het anders moet.

Een oorzaak kan gerelateerd zijn aan:

 • Te veel ballen in de lucht willen houden
 • Het (te) hoog leggen van je lat
 • Onvoldoende je grenzen kunnen aangeven
 • Te hoge werkdruk of een andere manier van overvraagd worden
 • Onprettige samenwerkingen of conflicten op het werk
 • Je capaciteiten/behoeftes sluiten niet aan bij je huidige functie of keuzes
 • Relatieproblemen
 • Andere omstandigheden die erg zwaar voor je zijn

Structurele oplossing

Natuurlijk wil je je energie weer terug op een aangenaam niveau. Het aanvullen van je energieniveau is dan ook belangrijk. Maar om het probleem echt aan te pakken is er een structurele en duurzame aanpak nodig, want anders is de kans op een nieuwe burn-out erg groot. -Blauwdruk coaching en training- biedt deze aanpak aan. Er wordt gewerkt vanuit een holistische en systemische visie waarbij er op zoek wordt gegaan naar de kern van het probleem. Want op zoek gaan naar de kern van het probleem, naar de echte oorzaak van je burn-out, is noodzakelijk. Je burn-out weet namelijk precies wat hij doet, hij had alle reden om jouw lichaam tot stilstand te brengen. Alleen is het voor jezelf vaak nog niet helder waarom.


 

Aanpak

De aanpak bestaat uit 3 fases. Er wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische interventies en lichaamsgerichte oefeningen.

Fase 1 We bekijken eerst hoe het nu met je gaat. Welke klachten heb je en hoe lang heb je deze klachten al?In deze fase gaan we starten met het reduceren van de klachten. Hierdoor verbetert je conditie en nemen je lichamelijk klachten af. Je leert hoe je kunt ontspannen en hoe je inspanningen kunt doseren. Afstemming met de huisarts of bedrijfsarts kan hierbij een zinvolle optie zijn, maar is niet noodzakelijk.De diagnose wordt doorgaans wel gesteld door een behandelend arts, meestal je huisarts.

Fase 2 Samen gaan we uitgebreid op zoek naar de oorzaak van jouw burn-out. Want als de echte oorzaak niet grondig wordt aangepakt, zul je misschien wel redelijk snel op de been zijn, maar niet langdurig. We onderzoeken meer dan je werksituatie. We bekijken in alle breedte hoe je met dingen omgaat en wat jou zoal stress oplevert. We brengen je waarden, overtuigingen, drijfveren en je disfunctionele patronen en gedachten in kaart.

Naast aandacht voor het mentale stuk, besteden we ook aandacht aan je gevoelsleven en je lichaam, zodat je signalen van het lichaam gaat herkennen. Omdat je dit langdurig hebt genegeerd, is het noodzakelijk dat je hier meer in verbinding mee komt. Contact krijgen met je lichaam en leren verstaan wat het je vertelt. Want hoewel we onszelf mentaal voor de gek kunnen houden, liegt het lichaam nooit.

Buiten de ‘normale’ coaching gesprekken plannen we ook wandelcoaching afspraken, waarbij we de natuur in gaan. Je zult merken dat dit ontspannend werkt en je hier weer tot nieuwe inzichten komt. Sowieso is beweging en buitenlucht goed voor je herstel.

Fase 3 We gaan kijken wat je weer nodig hebt om in een gezonde balans te komen. Je gaat vaardigheden aanleren die tegenwicht bieden aan factoren die spanning hebben veroorzaakt. Zoals assertiever zijn, grenzen stellen, beter plannen of ander omgaan met conflicten.

Het doel is dat je fysiek en psychisch weer herstelt. Ofwel: je draagkracht wordt weer groter dan je draaglast.Een grondige aanpak dus, want daar heeft uiteindelijk iedereen het meeste aan, zowel jij als je privé omgeving en je werk omgeving.

‘Weer de oude worden’ is een veelgehoorde wens van mensen die een burn-out krijgen. Weg met de klachten en verder mag alles hetzelfde blijven. Dit is een utopie. Het kan zijn dat je na je herstel anders over dingen denkt, er anders mee omgaat of je behoeftes veranderd zijn. Dat klinkt nu misschien nog onprettig of eng, maar het is juist heel goed. Want hoe het was, brandde je jezelf letterlijk op. De klachten ontstonden door de manier hoe je met dingen omging of keuzes die je maakte. The same old thinking, the same old results.


Burn-out coaching traject

 • Een intake van ongeveer 45 minuten
 • Afnemen van een aantal tests. (Het in kaart brengen van je klachten en waar de stressfactoren bij jou liggen)
 • 13 coaching gesprekken van 1 uur, waaronder ook de mogelijkheid om voor wandelcoaching te kiezen
 • 2 nazorggesprekken van 1 uur
 • Diverse concrete oefeningen en vaardigheden
 • Indien gewenst kunnen we samen in gesprek gaan met je leidinggevende.

Duur traject 5 maanden, de nazorggesprekken zullen op een moment later plaats vinden

Investering € 1195,- Exclusief BTW.

We zullen elkaar in het begin wekelijks zien, vervolgens zal er steeds wat meer tijd tussen zitten. Onze gesprekken voeren we in een prettige ruimte. Wandelcoaching vindt plaats in een nabijgelegen natuurgebied.

In de begeleiding zul je merken dat ik geen route voor je uitstippel, ik sta echt naast je en begeleid je bij het zoeken van je eigen weg. Uiteraard deel ik mijn kennis en ruime ervaring met je. Regelmatig krijg je opdrachten en oefeningen waarmee je aan de slag gaat tussen onze afspraken door. Dit is nodig om tot herstel te komen en om ervoor te zorgen dat je er steeds actief mee bezig blijft.

Hoe lang je herstel duurt is helaas niet te voorspellen, dit is bij iedereen anders. Factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld hoe heftig je burn-out is en hoe lang je klachten er al zijn. We overleggen wat je met je werk doet. Een advies kan zijn om het werk tijdelijk te stoppen d.m.v. ziekmelding, maar dit is niet altijd noodzakelijk. Bij sommige mensen is het juist verstandig om wel te blijven werken.

Het traject dat we ingaan duurt 5 maanden. Daarna bekijken we (eventueel samen met je leidinggevende) waar je dan staat en hoe je je voelt. Bij deze evaluatie bekijken we ook of je zo voldoende herstelt bent of nog meer afspraken wenst. Sowieso zullen we nog 2 afspraken in de toekomst plannen, nazorggesprekken. Deze zijn bedoeld om na een tijd weer een vinger aan de pols te houden, zodat we eventuele valkuilen direct kunnen aanpakken. Veranderen is moeilijk, maar dit in stand houden is nog moeilijker. Want al je harde werk moet niet voor niets zijn! Goede hulp daarbij om de goede koers voort te zetten is van harte welkom.

Ervaar je stressklachten, maar wil je niet gebruik maken van bovenstaand traject? GEEN PROBLEEM. Ook enkele losse afspraken zijn mogelijk.

Neem hier contact met me op om samen te bekijken wat bij jou aansluit.

Burn-out workshop voor professionals

Hoewel hierboven globaal staat omschreven wat een burn-out is, is er meer kennis en kunde nodig om echt te begrijpen wat een burn-out is. Veel professionals krijgen te maken met medewerkers met een hoge mate van stress, een burn-out of kenmerken hiervan. Het begeleiden hiervan verloopt niet altijd goed en kan tot flinke conflicten en vertrouwensbreuk leiden. Een grondige begeleiding is dus belangrijk. Ook het tijdig herkennen ervan kan veel opleveren.

Speciaal voor deze professionals bied ik een workshop aan.

In de workshop komt het volgende aan bod

 • De lichamelijke signalen van een burn-out
 • Je komt erachter waarom burn-out geen ziekte is, maar een duidelijk signaal van het lichaam om anders te gaan doen of denken (veranderen van patronen)
 • Een begrijpelijk theoretisch kader van de neuro-psychologische mechanismen van stress in het brein en lichaam
 • Inzicht in de diepere achterliggende oorzaken van burn-out
 • Praktische handreikingen om mensen te begeleiden bij hun herstel
 • Voldoende ruimte om je eigen casussen te bespreken en vragen te stellen

Na de workshop snap je echt wat een burn-out is en ben je daardoor in staat om medewerkers hierbij beter te begeleiden. Je snapt dat een burn-out bij iedereen anders is, net als het herstel. Je herkent signalen eerder, waardoor je mogelijk kunt helpen een burn-out te voorkomen.

 


 

Voor wie  HR-professionals, leidinggevenden, interne coaches en anderen die in een organisatie met medewerkers met stress gerelateerde klachten en burn-out (kenmerken) te maken hebben.

Duur  2,5 uur

Data en tijd  In overleg kiezen we een datum en tijd die jou uitkomt.

Investering  € 379,- Dit is inclusief naslagwerk wat je van mij krijgt. Exclusief BTW. en eventuele reiskosten bij een afstand die meer is dan 10km van Halsteren.

Locatie  Ik kom naar je werklocatie toe, zodat je het gemakkelijk in je dagelijkse werkzaamheden kunt invoegen. Dat scheelt jou weer een hoop tijd.

 

Nieuwsgierig geworden? Lees hier alvast meer over wat er in de hersenen gebeurt.