team

De fasen van gedragsverandering

  Als ik met teams werk gaat het bijna altijd over verandering. Want wie een ander resultaat wil, zal iets moeten veranderen. In de beginfase leg ik hier dan ook vaak wat over uit. Gedragsverandering gaat nooit ineens maar altijd stap voor stap. In het totaal worden er 5 stappen doorlopen, om gedrag of gewoontes […]